1. Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe podjetja Avto Jurič d.o.o. sklenjene med člani in Fitnes & Wellness centrom Elipsus.  
 2. Avto Jurič d.o.o. (v nadaljevanju Fitnes & Wellness Elipsus) ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo ti veljati z dnem seznanitve.
 3. Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v fitnes centru možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov.
 4. Član je upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom.
 5. Članom je v Fitnesu & Wellnessu Elipsus prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali nedovoljenih substanc. V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva preprodaja ali promovira znotraj naših prostorov. V primeru kršitve tega določila si Fitnes & Wellness Elipsus pridržuje pravico do sankcije s prepovedjo nadaljnjega vstopa v Fitnes & Wellness Elipsus.
 6. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in s pogoji uporabe vadbenega centra ter ga kot takega sprejema. Zaradi kršitve hišnega reda se lahko članu, trajno ali začasno, prepove vstop v prostore vadbenega centra. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda (npr. telesnih ali verbalnih napadih, grožnjah, spolnem nadlegovanju, tatvini) lahko Fitnes & Wellness Elipsus prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve, zaradi katerih je Fitnes & Wellness Elipsus takoj upravičen do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. Fitnes & Wellness Elipsus  je prav tako upravičen do takojšnje odpovedi brez odpovednega roka v primeru storitve kaznivega dejanja zoper drugega člana ali zaposlenega v vadbenem centru.
 7. Član se zavezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje Fitnes & Wellness Elipsus pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede višine škode, bo Fitnes & Wellness Elipsus primoran terjati člana za stroške škode po sodni poti.
 8. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi zdravstvenih razlogov, nosečnosti, fizične poškodbe, trajne bolezni člana ali drugega opravičljivega razloga se z zdravniškim potrdilom svojega osebnega zdravnika karta zamrzne za celotni čas odsotnosti.
 9. V fitnesu so na voljo omare, ki jih je mogoče zakleniti. Omare lahko član uporaba le v času njegove navzočnosti v fitnesu. Fitnes lahko napolnjene omare odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti.
 10. Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačilih, dragocenosti in denarja fitnes center ne prevzema nobena odgovornosti.

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov
  Fitnes & Wellness Elipsus vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov).
 2. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
  Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Fitnes & Wellness Elipsus, Industrijska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, s telefonsko številko 070 51 51 51 in elektronskim naslovom info@fitnes-elipsus.si.
 3. Vrste podatkov, ki jih zbiramo
 • osnovni osebni podatki (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, rojstni datum, telefon in e-poštni naslov),
 • fotografija;
 • podatki o izbranem fitnes paketu (npr. kombinirana karta) ter dodatnih opcijah (npr. savna);
 • plačilni podatki (pričetek članarine, način plačila, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov).
 • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa;
 • morebitne opombe, ki jih beleži osebje fitnesa;
 • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu – s soglasjem.

Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

 • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnes ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa);
 • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
 • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
 • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve.